SanderLos.com

Uw belasting en financieel-administratieve zaken, gewoon goed geregeld!

Terug naar blog-overzicht

Miljoenennota2018. Wat betekent dit voor jou?

Er worden door de minister van financiλn Jeroen Dijsselbloem bij de presentatie van de miljoenennota veel positieve geluiden gemaakt. Er wordt gesproken over koopkracht stijgingen en de groei van de economie. Er zitten wel wat ogen en haken aan deze uitspraken. Het Nibud heeft de maatregelen van de miljoenennota doorgerekend en komt tot de conclusie dat de koopkracht voor de meeste mensen gelijk blijft.

Onderstaande tabel komt van Nibud.nl en geeft de verwachte ontwikkeling in koopkracht op netto maandbasis weer:

%
Alleenstaande in bijstand + 0,2% + € 3
Alleenstaande werkend, (bruto jaarinkomen € 25.000, zorgtoeslag) + 0,5% + € 9
Alleenstaande werkend, (bruto jaarinkomen € 30.000, geen zorgtoeslag) + 0,2% + € 4
Alleenstaande ouder, 1 kind tussen de 0 en 12 (alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 25.000) + 0,2% + € 6
Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (Alleenverdiener, bruto jaarinkomen € 30.000) - 0,1% - € 2
Paar, 2 kinderen tussen de 0 en 12 (tweeverdieners, bruto jaarinkomens € 45.000 en € 25.000) + 0,2% + € 11
Alleenstaande met vervroegd pensioen (alleenverdiener met prepensioen € 35.000) - 1,8% - € 29
Paar AOW-gerechtigd (bruto jaarinkomens 2 x AOW + € 0 pensioen) + 0,3%% + € 5
Paar AOW-gerechtigd met aanvullend pensioen, 2x AOW met € 15.000 en € 5.000 aanvullend pensioen - 0,5% - € 15

Naast deze koopkrachtcijfers zijn er ook een aantal veranderingen met betrekking tot de belastingen.

De bedragen uit onderstaande tabellen komen uit het Belastingplan 2018 dat te vinden is op www.rijksoverheid.nl

Heffingskortingen (kortingen op de belasting):
Als u nog niet de AOW leeftijd hebt bereikt:

Heffingskorting 2017 2018
Maximum algemene heffingskorting € 2.254 € 2.265
Afbouwpercentage algemene heffingskorting (inkomen > (2017: € 19.982, 2018: € 20.142)) 4,787% 4,683%
Maximum arbeidskorting € 3.223 € 3.249
Afbouwpercentage arbeidskorting 3,6% 3,6%
Opbouwpercentage arbeidskorting 28,317% 28,067%
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.778 € 2.801
Jonggehandicaptenkorting (als er recht is op WAJONG uitkering) € 722 € 728

Als u al wel de AOW leeftijd heeft bereikt (alleen de verschillen worden weergegeven):

Heffingskorting 2017 2018
Maximum algemene heffingskorting € 1.151 € 1.157
Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.292 € 1.418
Ouderenkorting (hogere inkomens) € 71 € 72
Alleenstaande ouderenkorting € 438 € 423

Wat betekenen deze percentages?

Over het algemeen zijn de bedragen van de verschillende heffingskortingen aardig gelijk gebleven (zijn alleen verhoogd met inflatie index). De grootste verschillen zijn hier te zien in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (als u en eventuele partner werken en u kinderen jonger dan 12 heeft) is positieve zin en de ouderenkorting bij mensen met een hoger inkomen in de negatieve sfeer.

Naast de heffingskortingen zijn er ook kleine verschillen gemaakt in de belastingschijven en -tarieven. Een compleet overzicht van de nieuwe tarieven kunt u vinden op de site van de belastingdienst

In het kort kunnen we hier de volgende conclusies uit trekken:

De grens van de eerste schijf is enigszins verruimd. Hierdoor betalen we een lager belastingpercentage over de eerste € 20.142. (t.o.v. € 19.982). Daar staat dan weer tegenover dat als u een inkomen heeft wat voor een groot deel in de tweede en derde schijf belasting wordt, u achteruit gaat. Het kantelpunt hiervan ligt op het punt van modaal inkomen van 2017 (€ 37.000).
Verdient u minder, dan heeft u door deze tarieven en schijven een klein voordeel. Indien u meer inkomen heeft, betaalt u meer belasting in 2018 t.o.v. 2017.

Zorgkosten:

Naast alle technische feiten worden ook de zorgkosten in 2018 hoger. De verzekeraars verhogen de premies. Als u recht heeft op zorgtoeslag wordt dit gecompenseerd door het verhogen van de zorgtoeslag. Daarnaast wordt ook het eigen risico verhoogd in 2018 van € 385 naar € 400.

Conclusie:

Dit jaar is de miljoenennota en bijbehorend belastingplan niet heel vernieuwend en zelfs een beetje saai te noemen. Dit kan natuurlijk allemaal snel veranderen aangezien de formatie van een nieuw kabinet niet meer lang op zich lijkt te wachten. Het kan zomaar zijn dat die voor wijzigingen kan zorgen.

telefoon:
06 - 50 23 89 70

email:
contact@sanderlos.com