SanderLos.com

Uw belasting en financieel-administratieve zaken, gewoon goed geregeld!

Terug naar blog-overzicht

De fiscale voordelen met betrekking tot kinderen bij de Belastingdienst

Heeft u kinderen? Als u deze vraag met ja heeft beantwoordt kunnen er een aantal situaties op u van toepassing zijn. Heeft u net een kind gekregen? Van harte gefeliciteerd! Heeft u a langere tijd kinderen? Dan weet u dat het hebben van kinderen de nodige kosten met zich meebrengen. Gelukkig zijn er een aantal tegemoetkomingen bij de Belastingdienst waar u recht op kan hebben. Hieronder zet ik voor u de belangrijkste op een rij:


Inkomstenbelasting

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Deze heffingskorting is in het leven geroepen om mensen te stimuleren om te blijven/gaan werken als ze kinderen hebben die aan het begin van het jaar nog geen 12 jaar oud zijn. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het kind minimaal 6 maanden ingeschreven staan op het adres en kan (als u een partner heeft) maar n van beiden eventueel recht hebben op deze korting. Wilt u weten of u recht hebt op deze korting, lees de volledige voorwaarden hier of neem contact op.

Toeslagen

Op het moment dat u een kind krijgt/heeft verandert er veel voor de toeslagen. De (belangrijkste) gevolgen zal ik hieronder per toeslag benoemen:

Kindgebonden Budget

Op het moment dat u recht heeft op kinderbijslag, heeft u waarschijnlijk ook recht op het kindgebonden budget. Zoals elke toeslag is ook deze toeslag wel afhankelijk van uw inkomen. Daarnaast verschilt het ook of u alleenstaand bent of dat u een partner hebt.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar de kinderopvang of gastouder gaat, is het in veel gevallen mogelijk om hier een tegemoetkoming in te krijgen via de kinderopvangtoeslag. Omdat het bij de kinderopvangtoeslag om grote bedragen kan gaan is het belangrijk om de volgende zaken goed in de gaten te houden:

  • Vraag de toeslag op tijd aan.
    U kunt maar voor een beperkte periode een aanvraag indienen voor de kinderopvangtoeslag. Als u het later probeert aan te vragen, loopt u het risico dat u te laat bent en over een periode geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.
  • Gaat uw kind naar de basisschool, verander uw toeslag.
    Op het moment dat uw kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij naar de basisschool. Op dit moment verandert het soort kinderopvang ook, ondanks het feit dat uw kind misschien bij dezelfde gastouder/opvanginstelling blijft.
  • Voorkom terugbetalen en hou de gegevens actueel.
    Omdat het om grote bedragen kan gaan, is het bij de kinderopvangtoeslag extra belangrijk om de gegevens zo actueel mogelijk te houden. Let hierbij vooral op de opvanguren die geclaimd worden en het bijbehorende tarief.

Huurtoeslag

Vanaf het moment dat uw kind wordt geboren wordt deze voor de huurtoeslag gezien als medebewoner. Omdat de huurtoeslag afhankelijk is van de samenstelling van huishouden, inkomen en huurprijs kan dit invloed hebben op de hoogte van deze toeslag.
Op het moment dat uw kind inkomen krijgt, telt deze ook mee voor de berekening op het recht voor de huurtoeslag. Voor kinderen jonger dan 23 geldt er wel een "vrijstelling" van 4.788,- voor 2017. Alleen het meerdere wordt dan meegeteld.

Co-ouderschap

Op het moment dat u samen een kind heeft kan er sprake zijn van co-ouderschap. Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de kinderopvangtoeslag en huurtoeslag kan er dan sprake zijn van aparte regelingen. Wilt u weten welke deze zijn en wat de gevolgen hiervan voor u zijn? Neem dat contact op om een afspraak te maken.


Overige gevolgen

Bovenstaande is geen uitputtende lijst van gevolgen die het hebben van kinderen heeft op uw belastingzaken. Dit is afhankelijk van uw situatie.

telefoon:
06 - 50 23 89 70

email:
contact@sanderlos.com